DEN NYA KVINNOGRUPPEN


DNK bildades våren 2013 ur ett starkt behov av sammanhang och samarbete inom den konstvärld där DNK är verksamma. En akut och nödvändig reaktion mot en patriarkal och manssolidarisk konst och konsthantverkskontext. Sex feminister med förankring i en materialbaserad praktik.
Vi kallar oss Den Nya Kvinnogruppen (DNK) med alla möjligheter och problem som det innebär.

Kollektivet består av Anna Nordström, Evelina Hedin, Hilda Hellström, Kakan Hermansson, Malena Norlin och Åsa Norman. Vår verksamhet utgörs framförallt av samtal och workshops kring konsthantverk och feminism för att aktivt främja ett kvinnosolidariskt förhållningssätt både i konstvärlden och samhället. Emellanåt håller vi utställningar där vi visar både egna och inbjudna konstnärers verk.
DNK är gemenskap som politisk handling. Det här kan sluta var som helst.